Aplikacja importująca

This job is closed

Settle at least one deal via useme to enable posting of two versions of offers (e.g. cheaper and more expensive).

Details

Zlecę napisanie systemu importującego aktywności z aplikacji i urządzeń sportowych na bazie aplikacji Tapiriik (https://github.com/cpfair/tapiriik) do istniejącej aplikacji webowej oraz instalację i późniejsze utrzymanie aplikacji na serwerze. Aplikacja powinna być zintegrowana z istniejącym systemem, autoryzowany użytkownik ma możliwość automatycznego oraz ręcznego synchronizowania aktywności z innych aplikacji sportowych. Nasz istniejący system powinien być dodany jako kolejna usługa do kodu Tapiriik i aplikaccja skonfigurowana tak, aby aktywności synchronizowały się tylko w jedną stronę (z zewnętrznych aplikacji do naszej) oraz wyłączona możliwość synchronizacji między pozostałymi aplikacjami.

- Użytkownik loguje się do istniejącego systemu (przygotowanego w oparciu o PHP/MySQL/REST API)

- Po zalogowaniu ma możliwość podłączenia swoich kont z innych aplikacji

- Po podłączeniu, aktywności z podłączonych aplikacji są automatycznie, cyklicznie importowane do systemu (wykrywane są aktywności zduplikowane)

Aplikacja powinna zostać graficznie dostosowana do istniejącego wyglądu systemu.

Po wskazaniu przez wykonawcę wymagań co do serwera, zostanie przygotowane środowisko hostingowe zgodne z wymaganiami. Uruchomienie aplikacji na środowisku jest częścią zlecenia.

Dalsza współpraca dotycząca utrzymania aplikacji i poprawy zgłaszanych błędów.

Tags

phppython

Required functions:

php, python

Offers (7)

Szymon Bortel
registered:
posted:
Offer visible to Employer
Like Apps
registered:
posted:
Offer visible to Employer
SocWare
registered:
posted:
Offer visible to Employer
e300.pl
registered:
posted:
Offer visible to Employer
eplee
registered:
posted:
Offer visible to Employer
webaps.pl
registered:
posted:
Offer visible to Employer
Eprog
registered:
posted:
Offer visible to Employer