Stworzenie Automatycznych Formularzy zamówienia i integracja po przez API z systemem Baselinker

This job is closed

Settle at least one deal via useme to enable the posting of multiple versions of offers (e.g. cheaper and more expensive).

Details

Zlecimy stworzenia formularzy zamówień oraz integrację z system Baselinker.

FORMULARZE zamówień mają się tworzyć automatycznie.

Formularz zamówienia musi mieć możliwość generowania automatycznych pytań, punktów itd.

Tzn najpierw generujemy sobie 10pytań punktów itd i następnie robimy z tego formularze.

Np.

Formularz Zamówienia na Zaproszenia:

1) Proszę podać wybrany wzór zaproszenia

2) Proszę podać pełne teksty do zaproszenia

3) Proszę podać teksty do wnętrza zaproszenia

4) Proszę wybrać Punkty itd.

Typowy formularz zamówienia z możliwością generowania pytań itp.

Np Może stworzyć 10różnych formularzy zamówień do 10 różnych produktów itd z dowolną ilością pytań itd.

Na samym dole formularza przycisk zapisz i wyślij.

Gdy klient to kliknie ma jeszcze możliwość edycji. Wyświetla się komunikat itd.

Niżej pod przyciskiem historia zmian.

Formularze mają być generowane pod losowym linkiem z ciągiem znaków

Np stronaglowna.pl/formularz/das324dasdas324234

I teraz podłączenie do baselinkera.

API do baselinker jest tutaj.

https://api.baselinker.com/

Baselinker potrafi wywołać automatycznie adres URL.

BASELINKER

Do naszego systemu baselinker wpadają różne zamówienia z różnych źródeł.

Gdy zamówienie pojawi się się np w statusie "zaproszenia Formularz do uzupełniania",

baselinker może wywołać URL, który z formularzy powinien spowodować wysłanie się maila z formularzem

do uzupełnienia w mailu X, To wszystko powinno się ustalać w formulach.

I następnie co bardzo istotne przekazania linku tj: stronaglowna.pl/formularz/das324dasdas324234

do baselinkera. Np pola dodatków informacje 1. Jest takie pole w baselinkerz.

itd. (Tak link ma być od razu kierowany do baselinkera)

I teraz:

Gdy rozpoczniemy realizację zamówienia, np zmieniamy status na "w realizacji" Formularz zamówienia

musi zostać zablokowany. Tzn nie można już go edytować. Na górze w formularzu Informacje zamówienie

jest w realizacji. Tzn ten sam status co w baselinkerze.

Koniec.

Required functions:

Api do Baselinera, Formularze zamówienia, Wysyłka maila.

Offers (5)

Krystian Broniszewski
registered:
posted:
Offer visible to Employer
Sendmessage LTD.
registered:
posted:
Offer visible to Employer
elast.net
registered:
posted:
Offer visible to Employer
Dorian Mazur
registered:
posted:
Offer visible to Employer
pm
registered:
posted:
Offer visible to Employer