AMM

AMM

Joined on: 2019-07-08
Kraków, Poland
Verified
SKILLS: proofreadingsocial mediatext editing

Posiadam wyższe wykształcenie humanistyczne (ukończone stacjonarne jednolite studia magisterskie, obecnie w trakcie studiów doktoranckich) oraz doświadczenie w redakcji i korekcie tekstów naukowych (a także, oczywiście, w pisaniu własnych).

Współpracuję z kilkoma wydawnictwami naukowymi.

Korekta publikacji naukowych

download:

Redakcja naukowa i językowa publikacji naukowych

download:

No reviews.