Róża Stepaniuk- Zwolak

Róża Stepaniuk- Zwolak

Joined on: 2019-07-08
Radom, Poland
Verified

Witam! Jestem absolwentką Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego W Radomiu. Z wyróżnieniem obroniłam tytuł magistra ekonomii po czym zaczęłam studia doktoranckie również w tym kierunku. Interesuję się gospodarką, rynkami finansowymi, konkurencyjnością przedsiębiorstw, zarządzaniem kapitałem ludzkim i intelektualnym, analizą finansową oraz zarządzaniem kapitałem w przedsiębiorstwach. Z dużym zaangażowaniem pracowałam nad wszelkiego rodzaju pracami zaliczeniowymi a także dyplomowymi. Podczas studiów doktoranckich wydałam sporo artykułów naukowych, które były wysoko oceniane przez recenzentów.

Ryzyko inwestycji w teorii portfelowej Harrego Markowitza

Pierwszy z artykułów wydanych przeze mnie nosi tytuł "Ryzyko inwestycji w teorii portfelowej Harrego Markowitza". Ukazał się w 1 numerze czasopisma "Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne", redagowanego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

https://www.uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=3758&subid=3856 download: SEPA_2015-01_Roza Stepaniuk - Ryzyko inwestycji w teorii portfelowej.pdf

Cykl artykułów poświęconych tematyce Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w latach 2007-2013 oraz 2014-2020

Z przyjemnością wzięłam udział, jako współautor w przygotowaniu cyklu artykułów dotyczących wsparcia unijnego w zakresie modernizacji i budowy transportu miejskiego na obszarze Polski Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w latach 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wspomniane publikacje systematycznie ukazywały się w czasopiśmie naukowym "Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe".

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/search/page.action?q=sc.general*c_0all_0eq.Stepaniuk%2BR*l_0&qt=SEARCH download: olsztyn.pdf

No reviews.