Faktura w Useme i umowa z klientem: jak to połączyć?

Opublikowane 2018-11-29 przez: Zuzanna Ilków

https://useme.eu/media/help-images/umowa-o-wsp%C3%B3%C5%82prac%C4%99-freelancer-useme.jpg Kiedy rozliczasz pracę i wystawiasz fakturę przez Useme, faktycznie zawierasz umowę o dzieło z Useme. Oznacza to, że Useme jest odpowiedzialne za wszystkie szczegóły rozliczenia, w tym odprowadzenie podatków. Podstawą do rozliczenia między Useme a Twoim klientem jest faktura VAT.
Niektórzy freelancerzy i ich klienci mogą jednak potrzebować dodatkowej umowy, która będzie zabezpieczała obie strony działała jako uzupełnienie do umowy zawartej w Useme. Jak je ze sobą pogodzić?

Umowa o dzieło lub umowa zlecenia a obowiązki Twojego klienta

Zgodnie z prawem do obowiązków zleceniodawcy należy odprowadzenie podatków, opłacenie składek i wystawienie dokumentu PIT na koniec roku. Kiedy wraz z klientem decydujecie się na podpisanie umowy niezależnie od rozliczenia w Useme, najważniejszy staje się punkt mówiący o Twoim wynagrodzeniu.

Źle sformułowana umowa może sprawić, że po stronie klienta pojawi się podwójne zobowiązanie, wynikające z istniejącej umowy o dzieło z Tobą oraz z faktury VAT wystawionej przez Useme. Aby uniknąć takiej sytuacji skorzystaj z umowy o współpracy.

Co to jest umowa o współpracy i kiedy freelancer może z niej skorzystać?

Umowa o współpracę, nazywana także umową ramową, to jedna z umów nienazwanych, czyli taka, która nie dokładnie uregulowana w kodeksie cywilnym.

Stosowana jest przede wszystkim w przypadkach, kiedy obie strony przewidują dłuższą współpracę. Podpisując ją, zobowiązują się tym samym do współdziałania i dążenia do określonych celów.

Umowa o współpracę stanowi przede wszystkim ułatwienie dla zleceniodawcy. Po jej zawarciu nie ma konieczności podpisywania odrębnych umów o dzieło do każdego etapu prac, jeśli realizowane są w ramach wcześniejszego porozumienia, chyba że potrzebne jest odrębne doprecyzowanie warunków.

Co powinna zawierać umowa o współpracę?

Podobnie jak w przypadku umowy o dzieło, kodeks cywilny nie precyzuje, w jakiej formie ma być ona zawarta. Jej treść może być ustalana w zależności od potrzeb, jednak tylko w ramach przepisów kodeksu cywilnego.
Aby umowa spełniała wymogi formalne i jednocześnie w pełni regulowała warunki współpracy, powinna jednak zawierać kilka podstawowych elementów.

 • strony umowy
  Koniecznie określ, kim są strony umowy, szczególnie ich stan prawny (osoba fizyczna, przedsiębiorca).

 • data zawarcia

 • okres trwania umowy
  Może być zarówno określony, jak i nieokreślony.

 • sposób rozwiązania lub wypowiedzenia

 • szczegóły dotyczące usługi
  Przede wszystkim określ możliwie dokładnie, co jest przedmiotem współpracy i jaką usługę masz wykonać jako freelancer. Możesz także określić, czy do wykonanych prac przewidujecie przekazanie praw autorskich.
  W kolejnym punkcie ustalcie, jak będą zlecane poszczególne prace (np. czy wiążące jest zlecenie wysłane przez e-mail, komunikator internetowy lub w rozmowie telefonicznej) a także jaka jest możliwość reklamacji zlecenia i jej termin.
  Pamiętaj, że zleceniodawca może oczekiwać również określenia konsekwencji, jeśli jedna ze stron nie wywiąże się z umowy.

 • kwota wynagrodzenia i sposób rozliczeń
  Tu oprócz wysokości wynagrodzenia możesz dodać adnotację, że rozliczenie będzie dokonywane na podstawie pro formy i faktury VAT wystawianej przez Useme.

Rozliczenie umowy o współpracę w Useme

Kiedy decydujesz się na zawarcie umowy o współpracę nic nie stoi na przeszkodzie, aby poszczególne jej etapy rozliczyć przez Useme. Oznacza to, że Twój klient nie będzie musiał samodzielnie opłacać Twoich podatków ani przygotowywać dla Ciebie PIT 11, ponieważ to zrobi za niego Useme. Podstawą do rozliczenia będzie w tym wypadku faktura wystawiona przez serwis.