Jak wyglądają umowy zawierane przez Useme?

Opublikowane 04-12-2016 przez: useme

https://useme.eu/media/help-images/jak_wygladaja_dokumenty_Useme_duze.png

W Useme wdrożyliśmy innowacyjne rozwiązanie - u nas możesz zawiązać umowę na podstawie elektronicznego potwierdzenia chęci jej zawarcia. Transakcje rozliczane przez serwis nie wymagają papierowych umów, podpisów i odsyłania dokumentów pocztą. Opieramy się przy tym na przepisach polskiego prawa i regulaminie Useme - wszystko w pełni legalnie.

Jak to działa? Umowy w Polsce mogą być zawierane ustnie (o ile nie jest to umowa o pracę). Dlaczego decyduje się na to niewiele osób? Powodem są obawy i wątpliwości, jak taką umowę potwierdzić.
Umowy zawierane przez Useme są potwierdzone elektronicznie, a każda z nich jest w pełni archiwizowana. Zapisujemy także wiadomości systemowe wymieniane między wykonawcą a zleceniodawcą oraz wykonane dzieło. Każdą umowę zgłaszamy do właściwego Urzędu Skarbowego – ewidencjonujemy faktury wystawiane Zleceniodawcom) i zgłaszamy podatki naliczane Wykonawcy. Po ukończeniu prac przesyłamy potwierdzenie ich wykonania (ich przykłady znajdziecie poniżej). Na koniec roku ci Wykonawcy, którzy rozliczyli umowy na kwotę powyżej 200 zł z przekazaniem praw autorskich otrzymują od nas PIT. (Umowy poniżej 200 zł i bez przeniesienia praw autorskich podlegają zryczałtowanemu podatkowi, a ten nie podlega odliczeniu).

Na czym polega innowacyjność Useme? Nie wymagamy drukowania dokumentów, wysyłania podpisanych umów i innych biurokratycznych form, do których wszyscy są przyzwyczajeni. Jedynym dokumentem, o którego podpisanie i przesłanie prosimy, to protokół przekazania praw autorskich - jeśli oczywiście Wykonawca decyduje się je przekazać.

Wzory dokumentów wystawianych przez Useme:

1) Kiedy inicjujecie umowę, Zleceniodawca otrzymuje na maila pro formę. To na razie dopiero oferta zawiązania umowy, która nie jest dokumentem księgowym. Opłacenie pro formy oznacza formalne zawiązanie umowy.

https://useme.eu/media/help-images/przykladowa_pro_forma_Useme.png

2) Po opłaceniu pro formy, Zleceniodawca na maila otrzymuje regularną fakturę VAT. Transakcja zostaje zawiązana, a Useme staje się stroną umowy z Wykonawcą.

https://useme.eu/media/help-images/przykladowa_faktura_Useme.png

3) Wykonanie dzieła w terminie i zgodnie z uzgodnieniami oraz potwierdzenie ze strony Zleceniodawcy oznaczają pomyślne zakończenie umowy. Teraz wypłacamy wynagrodzenie Wykonawcy oraz przesyłamy potwierdzenie wykonania umowy.

https://useme.eu/media/help-images/przykladowe_potwierdzenie_wykonania_umowy_USEME.png

4) Jeśli w umowie występują prawa autorskie, Wykonawca otrzymuje ten dokument do podpisu. Zleceniodawca otrzymuje podpisany protokół w momencie wysłania wynagrodzenia Wykonawcy. Przekazanie nam podpisanego protokołu jest zatem warunkiem do otrzymania zapłaty.

https://useme.eu/media/help-images/przykladowy_protokol_prawa_autorskie_Useme.png