Najem w Useme: jak rozliczyć podatki z umowy najmu?

Opublikowane 2018-05-16 przez: Zuzanna Ilków

https://useme.eu/media/help-images/jak-rozliczy%C4%87-podatki-z-najmu-w-useme.jpg

Umowy najmu i sprzedaży to jedyne typy umów, od których wykonawcy w Useme samodzielnie odprowadzają podatek. Jak to zrobić w przypadku umowy najmu?

Rozliczenie najmu w Useme

W Useme możesz również wystawić fakturę bez firmy za usługi najmu: są to np. hosting, publikacja reklamy na stronie www i wpisu sponsorowanego na blogu, a także publikacja treści reklamowych na profilu w mediach społecznościowych.

Wystawienie faktury za najem nie różni się niczym od zwyczajnego rozliczenia pracy przez Useme – polega na wypełnieniu formularza, który zawiera trzy stopnie: opis i wartość najmu, dane zleceniodawcy do faktury oraz plik tekstowy z okresem świadczenia usługi.
Więcej o rozliczeniu najmu w Useme przeczytasz w TYM WPISIE.

Umowy najmu i podatki

Rozliczając umowę najmu w Useme otrzymasz od nas wynagrodzenie w kwocie brutto, od którego musisz odprowadzić podatek. Jego wysokość zależy od typu najmu, na jaki się zdecydujesz. Do wyboru masz dwa typy najmu:

  • najem na zasadach ogólnych: podatek wynosi 18%
  • najem prywatny: podatek wynosi 8,5%, ale chęć takiego rozliczenia należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym


Do kiedy i jak zapłacić podatek

Podatek do każdego typu umowy najmu musisz zapłacić do 20. dnia kalendarzowego następnego miesiąca. W grudniu podatek należy opłacić do końca miesiąca.

Jak zapłacić podatek od najmu na zasadach ogólnych
Jeśli nie chcesz zgłaszać najmu do Urzędu Skarbowego, pozostaje ci rozliczenie najmu na zasadach ogólnych. Podatek jest w tym wypadku wyższy, ale w rozliczeniu rocznym możesz odliczyć od niego koszty związane ze świadczeniem najmu.
Aby określić wysokość podatku, oblicz 18% kwoty brutto (kwota brutto x 0,18).

Następnie opłać podatek: możesz to zrobić na poczcie za pomocą specjalnego przekazu pocztowego „Podatki” lub z poziomu swojego konta bankowego za pomocą przelewu podatkowego.
Pamiętaj, aby podać numer konta Urzędu Skarbowego przeznaczony do właściwego typu podatku – w tym wypadku będzie to podatek PIT. Numery kont znajdziesz na stronie www twojego Urzędu.

- jako symbol formularza podaj PIT-37
- w okresie rozliczenia wpisz, jakiego czasu dotyczy najem. Jeśli np. jest to luty 2018 roku, wpisz 2, M, 2018.
- jako identyfikację zobowiązania podaj „umowa najmu”.


Jak zapłacić podatek od najmu prywatnego
Jeśli zgłosiłeś wcześniej najem prywatny do Urzędu Skarbowego, obliczasz tylko 8,5% z kwoty brutto (kwota brutto x 0,085).
Następnie opłacasz podatek albo za pomocą przekazu pocztowego „Podatki” albo za pomocą przelewu bankowego z poziomu swojego konta. Ważne, aby wykonać przelew na konto przeznaczone do podatków PIT Urzędu Skarbowego – jego numer znajdziesz na stronie www swojego US.

- jako symbol formularza wpisz PPE
- w okresie rozliczenia wpisz, jakiego czasu dotyczy najem. Jeśli np. jest to luty 2018 roku, wpisz 2, M, 2018.
- jako identyfikację zobowiązania podaj „umowa najmu”.


Podatek od najmu a deklaracja PIT

Jeśli w ciągu roku rozliczyłeś umowę najmu, zarobione w ten s[osób sumy i odprowadzone od nich podatki musisz uwzględnić w swoim zeznaniu PIT, które należy złożyć w Urzędzie do 30 kwietnia.

W przypadku najmu na zasadach ogólnych z opodatkowaniem na 18% zsumuj podatki zapłacone od każdej rozliczonej umowy i wpisz je w formularzu PIT-37, część D, pozycja 6.

Jeśli rozliczasz najem prywatny, wypełnij formularz PIT-28.


Jak rozliczyć podatek od najmu w Useme: podsumowanie

W większości umów serwis Useme odprowadza podatki za wykonawców, jednak w przypadku umów najmu i sprzedaży możliwych stawek jest więcej, zostawiamy więc użytkownikom swobodę wyboru.

W najmie możesz zdecydować się na najem na zasadach ogólnych, w którym wysokość podatku wynosi 18% lub najem prywatny, który opodatkowany jest na 8,5%, jednak chęć rozliczania najmu prywatnego należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym.

Podatek z najmu należy zapłacić do 20. dnia każdego miesiąca. Wystarczy obliczyć wysokość podatku, a następnie opłacić przekaz pocztowy lub przelew bankowy podatkowy na właściwą kwotę z odpowiednim symbolem formularza: PIT-37 dla najmu na zasadach ogólnych oraz PPE dla najmu prywatnego.

Na koniec roku dochody i podatki z tytułu najmu na zasadach ogólnych wpisujesz w sekcji D formularza PIT-37, a te z najmu prywatnego w PIT-28.