Nowelizacja ustawy: zmiany w rozliczeniach dla tłumaczy

Opublikowane 2018-08-08 przez: Zuzanna Ilków

https://useme.eu/media/help-images/zmiany-w-ustawie-kup-t%C5%82umacze-useme.jpg
1 stycznia weszła w życie Ustawa o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, która reguluje, do jakich prac można zastosować koszt uzyskania przychodu 50%.
W połowie lipca weszła w życie nowelizacja tej ustawy, która rozszerza katalog usług.

Co się zmieniło i jak to wpływa na rozliczenie pracy zdalnej w Useme?

Dotychczasowe zasady rozliczania umów z przekazaniem praw autorskich

Na mocy wcześniejszych przepisów przekazanie praw autorskich gwarantowało otrzymanie 50% kosztu uzyskana dochodu niezależnie od charakteru wykonywanej pracy. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawa autorskie można było przekazać do każdej pracy o autorskim, oryginalnym charakterze.

Styczniowa zmiana przepisów przyniosła zapisany w ustawie katalog prac, przy których można było skorzystać z preferencji KUP 50%. Dokładną listę podawaliśmy między innymi w tym wpisie oraz w tym wpisie.
Zmiana przepisów dotknęła przede wszystkim tłumaczy i copywriterów, którzy stracili prawo do korzystania z preferencji wyższego kosztu uzyskania przychodu. Zgodnie z nowymi przepisami nadal można przekazać prawa autorskie do tłumaczeń i prac pisemnych, jednak niezależnie od ich charakteru – autorskiego czy odtwórczego – nie zmieniało to kosztów uzyskania przychodu, „zamrożonych” na 20%.

Katalog prac, choć szczegółowy, nie obejmował wszystkich usług, a część zapisów była nieprecyzyjna. Nowelizacja ustawy wprowadzona w lipcu ma rozwiązać niektóre kwestie.


Nowelizacja ustawy: kto może skorzystać z preferencji KUP 50%?

Nowelizacja przede wszystkim wprowadza zmiany w katalogu usług, przy których przekazanie praw autorskich obniża podatek o połowę.

Lista usług wprowadzonych do katalogu:

  • inżynieria budowlana (obok architektury i architektury wnętrz)
  • literatura
  • wzornictwo przemysłowe
  • twórczość audialna oraz produkcja audialna i audiowizualna
  • gry komputerowe
  • teatr i reżyseria
  • działalność muzealnicza w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej
  • działalność konserwatorska
  • tłumaczenia
  • działalność naukowa oraz prowadzona w uczelni działalność dydaktyczna

Nowelizacja ustawy a tłumacze

Zmiana przepisów to dobra wiadomość przede wszystkim dla tłumaczy. W praktyce przywraca ona stan prawny sprzed wprowadzenia Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W granicach nakreślonych przez Ustawę i prawie autorskim i prawach pokrewnych tłumacze mogą znowu skorzystać z preferencji KUP 50% przy przekazaniu praw autorskich.

Preferencja ta dotyczy tłumaczeń zarówno literatury pięknej, jak i dokumentów oraz tłumaczeń technicznych i użytkowych.

Nowelizacja ustawy a inne prace wykonywane przez freelancerów

Zmiana przepisów nie zmieniła sytuacji copywriterów: prace pisemne, do których można zastosować KUP 50%, to wciąż działalność publicystyczna i dziennikarska oraz literatura. Oznacza to, że nie każdą pracę copywriter może rozliczyć z niższym opodatkowaniem – z tego zakresu wyłączone pozostają teksty SEO, pozycjonujące, opisy produktów i inne drobne formy użytkowe.

Nowelizacja nie wyjaśniła również wątpliwości dotyczących grafiki komputerowej. Można domniemywać, że twórcy ustawy zaliczyli grafikę w poczet sztuk plastycznych – zgodnie z definicjami słownikowymi oraz praktyką, zgodnie z którą grafika, w tym także cyfrowa, wykładana jest na akademiach sztuk pięknych.
Z drugiej strony, w katalogu zostały wymienione wprost takie dziedziny sztuk plastycznych, jak architektura, fotografia, rzemiosło i wzornictwo artystyczne.
Brak grafiki w tym wyliczeniu sprawia, że nie wszyscy twórcy są przekonani co do możliwości rozliczenia z KUP 50%. W dalszym ciągu brakuje orzecznictwa i interpretacji pozwalających na jednoznaczną odpowiedź na to pytanie.

Ostatnia ważna zmiana dotycząca programistów-freelancerów, to uwzględnienie w katalogu usług programowania gier komputerowych – dziedziny, która obecnie przeżywa intensywny rozwój. Zgodnie z nowymi przepisami, do prac przy tworzeniu gry można przekazać prawa autorskie i skorzystać z preferencji wyższych kosztów uzyskania przychodu.


Zmiany w naliczaniu kosztów uzyskania przychodu – podsumowanie

Lipcowa nowelizacja Ustawy o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych rozszerzyła katalog prac, do których można zastosować preferencję wyższego kosztu uzyskania przychodu.

Najważniejsza zmiana dotyczy przede wszystkim tłumaczy, których usługi powróciły na listę, oraz twórców gier komputerowych, do tej pory na niej nieuwzględnionej.

Ustawa nie zmieniła niczego w sposobie rozliczania copywriterów, którzy wciąż mogą skorzystać z KUP 50% tylko przy tekstach dziennikarskich i publicystycznych, oraz przy pracach z dziedziny literatury.

Jeśli masz wątpliwości co do tego, z jakim KUP należy rozliczyć twoją umowę w Useme, napisz do nas na info@useme.eu.