Prawa autorskie w Useme – kiedy i dlaczego warto je przekazać?

Opublikowane 02-10-2017 przez: Zuzanna Ilków

Prawa autorskie osobiste i majątkowe

Prawa autorskie są częścią prawa własności intelektualnej, a ich rolą jest zabezpieczenie prawa autora do udostępniania utworu, jego eksploatacji i czerpania zeń korzyści majątkowych.
Prawa te dzielimy na dwa rodzaje: osobiste i majątkowe.

https://useme.eu/media/help-images/przekazanie-praw-autorskich-w-useme.jpg

  • prawa autorskie osobiste – dają prawo do oznaczenia, kto jest autorem danej pracy, przyznają autorowi prawo do decyzji o pierwszym jej udostępnieniu, a także chronią nienaruszalność formy i treści utworu. Tych praw nie można przekazać nikomu innemu.

  • prawa autorskie majątkowe – dają prawo do czerpania korzyści z powstałego utworu, np. poprzez dalszą sprzedaż, powielanie lub udostępnienie, również na zasadach licencji. Te prawa autorskie możesz przekazać.

Co oznacza przekazanie praw autorskich?

Kiedy decydujesz się na przekazania praw autorskich, chodzi tylko o prawa majątkowe. Ich przekazanie oznacza, że nie możesz powtórnie sprzedać lub wykorzystać efektów swojej pracy w innym projekcie lub dla innego klienta. Nadal możesz umieszczać je w swoim portfolio, opublikować na swojej stronie domowej lub w mediach społecznościowych, ponieważ posiadasz osobiste prawa autorskie do dzieła.

Kiedy warto przekazać prawa autorskie?

Bez szkody dla siebie możesz przekazać prawa autorskie, jeśli za każdym razem tworzysz projekty indywidualne, dostosowane do konkretnego klienta. Przy takich pracach jest mało prawdopodobne, że pojawi się możliwość powtórnego ich wykorzystania, np. sprzedaż tego samego logo dwóm firmom.

Prawa autorskie warto z kolei zachować do takich produktów, jak programy komputerowe, które chcesz udostępniać na zasadach licencji.

Przekazanie praw autorskich – korzyści finansowe

Warto wiedzieć, na czym polega przeniesienie PA, ponieważ niemu możesz obniżyć wysokość podatku dochodowego. Jak to się dzieje?

Wraz z przekazaniem praw autorskich, rośnie twój koszt uzyskania przychodu: zamiast standardowych 20% wynosi on 50%. Oznacza to, że wysokość podatku dochodowego, który musisz zapłacić, jest liczona tylko od połowy wartości zlecenia. W ten sposób otrzymujesz wyższą wypłatę netto.
Więcej na ten temat możesz przeczytać w tym wpisie o prawach autorskich.

Przekazanie praw autorskich w Useme – jak to zrobić?

Kiedy akceptujemy wystawioną umowę, automatycznie wysyłamy maila o tytule „Protokół przekazania praw autorskich do umowy...” z linkiem, który umożliwia pobranie formularza przekazania praw autorskich. Protokół znajdziesz także na swoim profilu w Useme.

Profil Wykonawcy / Moje umowy / Nazwa umowy
https://useme.eu/media/help-images/jak-doda%C4%87-prawa-autorskie-w-useme-1.bmp

Formularz Useme jest skonstruowany tak, aby odpowiadał wszystkim pracom realizowanym za pośrednictwem serwisu. Możesz zobaczyć go w tym wpisie.

Kiedy ukończysz pracę nad zleceniem, pobierz formularz przekazania praw autorskich z wysłanego przez nas linka. Następnie wydrukuj go, podpisz i zeskanuj. Nie wysyłaj do nas skanu! Protokół wgraj samodzielnie do serwisu za pomocą linka, który znajdziesz w wiadomości „Protokół przekazania praw autorskich do umowy...”. Możesz także dodać go bezpośrednio z poziomu swojego konta w Useme.

Profil Wykonawcy / Moje umowy / Nazwa umowy
https://useme.eu/media/help-images/jak-doda%C4%87-prawa-autorskie-w-useme-2.bmp

Przekazywanie praw autorskich w Useme – podsumowanie

Przekazanie praw autorskich to częsta praktyka wśród freelancerów. Pozwala ona na obniżenie wysokości podatku dochodowego, z kolei zleceniodawca zyskuje pewność, że wykonana dla niego praca nie trafi do konkurencji w tej samej lub nieznacznie zmienionej formie.

W Useme posługujemy się zestandaryzowanym formularzem przekazania praw autorskich, którego wzór możesz zobaczyć w tym wpisie. Kiedy wystawiasz umowę i zaznaczasz opcję przeniesienia praw autorskich, po akceptacji umowy automatycznie prześlemy ci formularz przekazania praw autorskich do samodzielnego wypełnienia. Podpisany skan formularza wystarczy wgrać do mowy z poziomu swojego konta.

Pamiętaj, że jeśli masz wątpliwości lub pytania odnośnie praw autorskich, możesz zadzwonić lub napisać do nas na info@useme.eu.