Umowy z zaliczką a rozliczenie w Useme

Opublikowane 2018-04-16 przez: Zuzanna Ilków

https://useme.eu/media/help-images/umowa-z-zaliczk%C4%85-jak-rozliczy%C4%87-przez-useme.jpg
Dla wielu freelancerów zaliczka to najlepszy sposób zabezpieczenia płatności. Zdarza się także, że z zaliczek korzystają zleceniodawcy, którzy w ten sposób chcą potwierdzić zawarcie współpracy.
Czy w Useme można rozliczyć umowy z zaliczką? Czy warto to robić?


Zaliczka jako zabezpieczenie i umowa w Useme

Serwis Useme oprócz tego, że umożliwia wystawienie faktury bez firmy, umożliwia także zabezpieczenie umowy za pomocą systemu transakcji chronionej – więcej o tym pisaliśmy TU.

Kiedy wystawiasz fakturę przez Useme, w pierwszej kolejności wysyłamy do klienta pro formę, a po jej opłaceniu zamrażamy depozyt na naszym koncie do momentu, w którym zakończysz pracę, a zleceniodawca zaakceptuje jej wyniki.

W tej postaci system Useme w porównaniu do zaliczki daje większe bezpieczeństwo i faktyczną gwarancję wypłaty wynagrodzenia.

Zaliczka oznacza, że przy rozpoczęciu pracy wykonawca otrzyma część wynagrodzenia, ale nie ma pewności, czy otrzyma całość, jeśli klient okaże się nieuczciwy. W Useme opłacona pro forma i akceptacja pracy ze strony zleceniodawcy w praktyce oznacza wypłatę całości wynagrodzenia.

Z kolei zleceniodawca nie ryzykuje, że w przypadku niewywiązania się wykonawcy z obowiązków zaliczka przepadnie. W takich wypadkach w Useme wystawiamy korektę do faktury i zwracamy wpłaconą kwotę.

Pamiętaj: System transakcji chronionej Useme daje lepsze zabezpieczenie niż zaliczka!


Jak rozliczyć umowę z zaliczką w Useme?

Jeśli mimo wszystko chcesz rozliczyć umowę z zaliczką w Useme, skorzystaj z opcji wystawienia faktury w etapach. Wystarczy, że wypełniając formularz „Wystaw fakturę bez firmy” zaznaczysz pole „Etapy”.

W Useme bazujemy na umowach o dzieło, dlatego jeśli chcesz rozliczyć zaliczkę jako pierwszy etap prac, musisz nadać mu odpowiedni tytuł. Może być to przygotowanie planu prac, prace wstępne lub niewielka część zlecenia która zasygnalizuje dalszą realizację (wykonanie szkicu, planu ramowego tekstu, wybór słów kluczowych itp.). Abyśmy mogli zaakceptować umowę, koniecznie dodaj też hasło „bezzwrotna zaliczka” w tytule etapu.

Do etapu zaliczki również wymagane będzie dzieło – jest to związane z rozwiązaniem prawnym (umowa o dzieło) oraz działaniem systemu informatycznego Useme.

Pamiętaj: każdy etap umowy jest traktowany jako odrębna umowa o dzieło, dlatego po wypłaceniu zaliczki freelancerowi nie ma możliwości jej zwrotu.
W przypadku niedotrzymania warunków umowy przez wykonawcę zlecenia, Useme może udostępnić wszystkie dokumenty odnoszące się do umowy, aby umożliwić zleceniodawcy dochodzenie na drodze cywilnej.


Terminy płatności kolejnych etapów pracy w umowie z zaliczką

Zaliczka jest zapłatą na poczet przyszłej usługi i jest faktycznie częścią ceny. W przypadku rozliczania zaliczek w Useme warto podkreślić, że zaliczka nie jest zapłatą za wykonanie pracy określonej w nazwie pierwszego „zaliczkowego” etapu, ale wpłatą na poczet pełnej pracy, realizowanej faktycznie w etapie drugim. Jest ona dodatkowym zobowiązaniem wykonawcy do dostarczenia zamówionego dzieła w określonym terminie.

Z tego powodu od ustaleń między stronami zależy, czy zleceniodawca opłaci pro formę do drugiego etapu prac – tego, który dotyczy faktycznego wykonania dzieła – zaraz po zakończeniu pierwszego etapu, czy dopiero, kiedy wykonawca wgra plik z gotowym dziełem do serwisu.
Otrzymana zaliczka zobowiązuje wykonawcę do podjęcia prac nad powierzonym zleceniem i ukończenia go w terminie.

Pamiętaj: Jeśli zaliczka była opłacona poza serwisem, w Useme można wstawić fakturę tylko na pozostałą część wynagrodzenia!

Umowy z zaliczką a rozliczenie w Useme – podsumowanie

Zaliczki są rozwiązaniem stosowanym wśród freelancerów, które ma na celu zabezpieczenie interesów obu stron umowy: zleceniodawca zapewnia sobie w ten sposób otrzymanie zamówionej pracy, a freelancer zmniejsza ryzyko, że nie otrzyma pełnego wynagrodzenia.

Ze zrozumiałych względów nie wszyscy klienci życzliwym okiem patrzą na zaliczki, podobnie nie wszyscy freelancerzy mają odwagę o nie prosić.

Zaliczkę może zastąpić system transakcji chronionej w Useme, który w pełny sposób zabezpiecza obie strony umowy: zleceniodawca otrzyma zwrot wpłaconej kwoty, jeśli wykonawca nie dostarczy dzieła w określonym czasie, z kolei freelancer zyskuje gwarancję wypłaty wynagrodzenia, kiedy jego praca będzie ukończona na czas.

Pamiętaj! Opłacenie pro formy w Useme jest lepszą formą zabezpieczenia niż zawarcie umowy z zaliczką poza Useme.

Mimo to w Useme umożliwiamy wystawienie faktury również za umowę z zaliczką. Służy do tego podział umowy na etapy, w którym etap pierwszy odpowiada początkowi prac lub pracom przygotowawczym, a w tytule zawiera także hasło „zaliczka bezzwrotna”.