Polityka prywatności

Polityka Prywatności useme.eu

1. Informacje wstępne

Serwis useme.eu przykłada ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników. Useme.eu z należytą starannością dba o bezpieczeństwo przekazanych danych stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Jednocześnie portal useme.eu ma charakter otwarty. Jedną z jego usług jest możliwość publikowania informacji o Wykonawcach (nazwa użytkownika, avatar, miasto, kraj zamieszkania, portfolio, referencje) w związku z czym niektóre jego dane są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

2. Operator serwisu

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest serwis useme.eu. Operatorem serwisu useme.eu jest firma Joanna Głośna Inglot Plus, ul. Oławska 19/5, 50-123 Wroclaw, Polska, (NIP: PL5961587256) oraz jego prawny następca Useme sp. z o.o., ul. Oławska 19/5, 50-123 Wrocław (NIP: PL8992744965). Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez useme.eu usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa useme.eu (w tym Serwisu). Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to wyraźnej i dobrowolnej zgody. Zgoda ta może zostać cofnięta w każdym momencie.

3. Pozyskiwania informacji o użytkownikach

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób: • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"). • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie wybranych danych wymienionych podczas procesu rekrutacji jest konieczne do zawarcia z useme.eu umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu. Nie podanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (login), hasło dostępu do serwisu, adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, PESEL lub NIP, Urząd Skarbowy.

4. Wykorzystywanie danych

W Profilu wyświetlane są: • Nazwa Użytkownika – sugerowana nazwa to imię i nazwisko, ale nie jest to wymóg; • Avatar – zdjęcie dodane przez użytkownika. • Dodatkowo wyświetlane są inne informacje o Użytkowniku, w szczególności referencje, opinie, oraz statystyki dotyczące wykonywanych zadań. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z usługami świadczonymi przez useme.eu, w szczególności w celach związanych z kontaktowaniem się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu, publikowaniem zleceń, prowadzeniem rekrutacji, przeprowadzaniem transakcji oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych jest zewnętrzne biuro rachunkowe. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, a także w przypadkach określonych w Regulaminie (w tym w przypadku Wykonawców, podmiotom Zlecającym im określone usługi, czynności bądź prace). Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

5. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3-ech lat (dane służące do obsługi i realizacji usługi useme.eu) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe).

6. Zabezpieczenie danych

Dane osobowe Użytkowników są chronione przez useme.eu przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych (SSL)

7. Zmiana i usunięcie danych

Useme.eu zapewnia Użytkownikom dostęp do treści własnych danych osobowych, możliwość ich przeglądania i modyfikacji. Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (informacje o tym należy zgłosić mailem na adres info@useme.eu). Useme.eu ma prawo odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli nie uregulował wszystkich należności wobec Serwisu lub dane te są niezbędne do prowadzenia dokumentacji księgowej. Useme.eu ma prawo odmówić usunięcia danych jeśli Użytkownik swoim dotychczasowym postępowaniem naruszył Regulamin, bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

8. Pliki cookies

Useme.eu korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Informacje zbierane przy ich pomocy służą do personalizacji usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu. Dodatkowo wykorzystujemy informacje o adresach IP. Zebrane dane służą do celów technicznych, związanych z administracją serwerem. Dodatkowo adresy IP pozwalają na zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).