Regulamin w wersji skróconej

NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA REGULAMINU:

Artykuł 1 – Definicje

Tu poznasz wszystkie określenia, jakich używa się zarówno w Regulaminie, jak i na co dzień w serwisie. Dowiesz się, czym jest ogłoszenie, zlecenie, umowa i dzieło, kto jest administratorem strony i co jest dostępne dla Użytkowników, czyli osób zalogowanych w serwisie.

Artykuł 2 – Postanowienia ogólne

Z tego artykułu dowiesz się, jak działa serwis, jaki jest zakres odpowiedzialności Twojej i Useme oraz jakie masz prawa i obowiązki względem serwisu.

Ważne postanowienia:

 1. Jako Wykonawca bierzesz pełną odpowiedzialność za wykonane dzieło;
 2. Jako Zleceniodawca nie możesz wymagać od Useme dostarczenia lub wykonania pracy objętej umową – to praca Wykonawcy;
 3. Useme to tylko platforma pośrednicząca transakcjom, więc wszelkie spory dotyczące umowy rozwiązują między sobą Zleceniodawcy i Wykonawcy – Useme może, ale nie musi pomagać w kontakcie;
 4. Useme może udostępnić dane Wykonawcy dla Zleceniodawcy, jeśli Zleceniodawca wstąpi na drogę sądową w związku z umową zawartą za pośrednictwem serwisu;
 5. Niedopuszczalne jest rozliczanie umowy poza serwisem Useme – każda próba wyciągnięcia umowy poza serwis (samodzielnego rozliczenia, podawania prywatnego numeru konta) będzie skutkowała natychmiastową blokadą konta Użytkownika oraz procesem odszkodowawczym.
 6. Nachalne reklamy i inne wiadomości typu spam są niedozwolone i również skutkują blokadą konta.

Artykuł 3. - Rejestracja

Jeśli założysz konto w serwisie, jednocześnie zaakceptujesz Regulamin. Jeśli podasz nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane, Ty poniesiesz tego konsekwencje prawne. Useme ma prawo poprosić Cię o potwierdzenie prawdziwości danych. Możesz wycofać się z chęci rejestracji i poprosić o usunięcie swoich danych, pisząc wiadomość na info@useme.eu.

Artykuł 4. Ogólne warunki wystawiania Ogłoszeń

 1. Ten fragment opisuje cały system wprowadzania Ogłoszeń do serwisu. Muszą być zgodne z prawem, Regulaminem oraz nie mogą zawierać prywatnych danych kontaktowych Zleceniodawcy. Każde z Ogłoszeń jest sprawdzane przez Useme przed publikacją i może być edytowane lub usunięte, jeśli administrator wykryje niezgodność z prawem lub regulaminem.
 2. Nie możesz robić screenów lub przeklejać treści Ogłoszeń do innych serwisów. Nie możesz również zgłaszać się do prac, których nie możesz wykonać w celu podbicia swoich statystyk w serwisie.

Artykuł 5. Publikacja Ogłoszenia/Przyjęcie Zlecenia

Ogłoszenie powinno możliwie najdokładniej opisywać, na czym ma polegać zlecenie. Umowa rozpoczyna się w momencie zaakceptowania zlecenia przez Wykonawcę (zgodnie z art 66 KC). Brak opłaty pro formy lub faktury w przypadku umów stworzonych na bazie zlecenia nie jest automatycznym anulowaniem umowy. Wszystkie stawki są ukryte przed innymi Wykonawcami – widzi je tylko Zleceniodawca.

Artykuł 6. Realizacja Zlecenia

 1. Realizacja zlecenia rozpoczyna się od momentu opłacenia pro formy lub faktury przez Zleceniodawcę. Środki czekają na naszym koncie na wgranie dzieła do serwisu przez Wykonawcę. Zanim jednak wypłacimy wynagrodzenie, Zleceniodawca w ciągu 7 dni musi zaakceptować lub odrzucić dzieło. Może również zaakceptować dzieło przez płatność, jeśli Wykonawca zaznaczy taką opcję na etapie wystawiania faktury przez serwis.
 2. Sposób rozliczenia dla Zleceniodawcy: do kwoty podstawowej ustalonej między stronami doliczany jest VAT. VATu nie nalicza się jedynie firmom zagranicznym.
 3. Dla Wykonawcy: od kwoty podstawowej odliczana jest prowizja Useme (zgodna z załącznikiem nr 3 do regulaminu - cennikiem) oraz zaliczka na podatek dochodowy (PIT, wysyłany na koniec roku).
 4. Jeśli Zleceniodawca nie zaakceptuje dzieła, umowa zyskuje status „zlecenia spornego”. Jeśli dzieło jest zgodne z przedmiotem umowy, środki zostają wypłacone Wykonawcy. Jeśli jednak Administratorzy zauważą niezgodność, kontaktują się z obiema stronami. Administratorzy mogą przekazać pełną dokumentację dotyczącą umowy w celu rozwiązania sporu.

Artykuł 6a. Uproszczony Tryb Zlecenia

 1. Ten artykuł opisuje dokładnie zasady korzystania z opcji „Wystaw fakturę bez firmy”. Określa prawa i obowiązki Wykonawcy, który przejmuje pełną odpowiedzialność za poprawne wystawienie faktury dla Zleceniodawcy.
 2. Schemat postępowania jest taki sam, jak w przypadku opisanym powyżej: wystawienie faktury przez serwis → pro forma do Zleceniodawcy → zabezpieczenie środków na koncie Useme → wykonanie dzieła i wgranie do serwisu → akceptacja dzieła przez Zleceniodawcę (lub akceptacja przez opłacenie pro formy) → wypłacenie środków dla Wykonawcy.
 3. Ważna kwestia – w tej formie umowy, brak opłaty za pro formę skutkuje anulowaniem umowy.

Artykuł 7. Opłaty

Większość usług w ramach serwisu Useme jest bezpłatna. Jedynymi opłatami jest wspomniana wyżej prowizja (zgodna z aktualnym cennikiem) oraz opłata za wystawienie faktury - w formie papierowej oraz wcześniejsze wystawienie faktury w miejsce faktury pro forma. Inne płatności określa Załącznik do umowy dostępny TUTAJ

Artykuł 8 i 9 – opinie i forum

W ramach serwisu można wymieniać wiadomości, wystawiać opinie i korzystać z forum. Niedozwolone jest publikowanie reklam i rozsyłanie spamu – wszystkie takie posty będą usuwane, a Użytkownicy blokowani czasowo lub na stałe. Wpisy niekulturalne i niezgodne z Regulaminem również.

Artykuł 10 – Inne Postanowienia Regulaminu

Useme nie odpowiada za działania Użytkowników. Blokada konta w przypadku naruszania Regulaminu skutkuje automatycznym skasowaniem wszystkich ogłoszeń. Ogłoszenia niepoprawne lub nieuczciwe względem konkurencji również będą usuwane.

Artykuły 11 i 12 – Reklamacje i rozwiązanie umowy z serwisem

 1. Użytkownik może zgłosić reklamację usług Useme na adres info@useme.eu, podając swoje pełne dane (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail zarejestrowany w serwisie i numer telefonu) oraz numer Ogłoszenia/Zlecenia wraz z materiałami, które podlegają reklamacji. Useme ma 7 dni roboczych na ustosunkowanie się do reklamacji lub dłużej, o ile powiadomi Użytkownika o takiej konieczności.
 2. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę z serwisem, czyli skasować konto na życzenie. W tym celu należy napisać na info@useme.eu. Jeśli Użytkownik nie nawiązywał umów przez serwis, konto zostanie skasowane wraz ze wszystkimi danymi. Jeśli jednak były umowy, zgodnie z prawem serwis musi przechować te dane na okres 5 lat. Tak czy inaczej, Użytkownik straci możliwość logowania się w serwisie.

Artykuły 13,14 i 15 – Polityka prywatności, zmiany regulaminu i końcowe postanowienia

 1. Masz prawo do zmiany swoich danych i prośby o usunięcie (na adres info@useme.eu). Dane są chronione i nieudostępniane, chyba że zachodzi podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa. Useme może zmienić treść Regulaminu, ale powiadomi o tym swoich użytkowników. Jeśli nie zgodzisz się na zmiany, nie będziesz mógł korzystać dalej z serwisu.
 2. Działalność serwisu jest zgodna z przepisami polskiego prawa, tak samo jak umowy zawierane przez serwis między Zleceniodawcą i Wykonawcą. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez odpowiadające polskie sądy powszechne. Prawnie ważnym Regulaminem jest ten w języku polskim oraz jego tłumaczenie na język angielski.

Pamiętaj! Ten artykuł nie jest Regulaminem w sensie prawnym. Aby zobaczyć dokument, PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI REGULAMINU >>>