co to znaczy, że profil Freelancera jest zweryfikowany?

Oznacza to, że sprawdziliśmy tożsamość Użytkownika i potwierdzamy prawdziwość danych na umowie z Freelancerem.

Status zweryfikowanego Freelancera jest niezbędny do pełnego korzystania z serwisu, w tym do odpowiadania na zlecenia i korzystania z funkcji wystawiania faktury bez zakładania firmy oraz składania ofert do zleceń

Freelancerzy, którzy nie posiadają zweryfikowanego konta, mogą złożyć tylko 5 ofert.

Weryfikacji kont Freelancerów dokonujemy codziennie w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta Useme (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17).

Do czego Useme potrzebuje Twoich danych?

Kiedy wystawiasz fakturę bez firmy lub otrzymujesz zlecenie od naszych Zleceniodawców, zawieramy z Tobą umowę o dzieło. Do zawarcia takiej umowy potrzebne są nam Twoje pełne dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania lub zameldowania, numer PESEL).

Twoje dane są wykorzystywane i przetwarzane tylko i wyłącznie w celu rozliczenia umowy. Nie przetwarzamy ich w żadnych innych celach. Dane naszych Użytkowników pod żadnym pozorem nie są udostępniane osobom trzecim i innym podmiotom.

Useme spełnia również wszystkie założenia RODO.