Badanie rynku nieruchomości w Warszawie i okolicy (+10km)

To zlecenie jest zamknięte

Rozlicz choć jedną umowę przez useme, a zyskasz możliwość składania dwóch wersji ofert (np. tańszą i droższą).

Szczegóły

1) Badanie rynku nieruchomości:

- przyzwyczajenia klienta kupującego w branży (consumer buying habits in the industry),

- rozmiar rynku nieruchomości w Warszawie i Warszawa plus 10km (market size),

- prognozy dotyczące rynku nieruchomości w Warszawie i +10km (market growth or decline),

- trendy / nowe regulacje / prawo (any current trends (e.g. new regulations / economy)

2) Dokladny rynek (target market)

- kto jest naszym klientem (who are our customers)?

- Jak kupujący podejmują decyzje? Czym się kierują? (What are our customers buying decisions)

- Jakie segmenty klientów chcemy zainteresować naszym produktem? (Targeted, demographic etc.)

- Jaki jest popyt potencjalny na naszym rynku? (What is the potential demand in the target market?)

- Jakie są trendy na rynku nieruchomości: preferencje klientow, nowy produkty i ich dostarczanie/uzytkowanie? (Trends in target market – growth trends, trends in consumer preferences, and trends in product development and delivery).

- Jakie są potencjalne bariery, żeby zacząć działalność? Jaki plan, żeby je zniwelować/obejść? (What are the potential barriers to entry in this market and the plan how to intend to overcome them).

3) Potencjalni konkurenci - analiza (Competitive analysis):

- Internetowe agencje w Warszawie / Polsce? (Online agencies in Warsaw / Poland)

- Największe agencje nieruchomości w Warszawie / Polsce? (Biggest agencies in Warsaw / Poland)

- Jakie segmenty bezpośrednich konkurentów można wyróżnić na naszym rynku? (What are the various market segments?)

Miejsce wykonania:

Praca zdalna

Zlecenie w liczbach:

Zlecenie dotyczy 13 pytań,

Oferty (1)

Adrianna Sta
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy