Opracowanie panelu on-line dostępnego poprzez przeglądarkę internetową.

To zlecenie jest zamknięte

Rozlicz choć jedną umowę przez useme, a zyskasz możliwość składania dwóch wersji ofert (np. tańszą i droższą).

Szczegóły

1. Przedmiot: Opracowanie panelu on-line dostępnego poprzez przeglądarkę internetową.

2. Cel: Gromadzenie danych liczbowych i prezentacja ich w formie graficznej w formacie plików PDF.

3. Założenia:

a. Panel dostępny pod wybranych adresem internetowym lub w formie localhost w sieci wewnętrznej.

b. Dostęp zabezpieczony loginem i hasłem

4. Funkcjonalności:

a. Możliwość tworzenia zakładek/kont/profili klientów dla których gromadzone będą dane.

b. Każdy z klientów powinien mieć przypisane unikalne ID.

c. Każda zakładka/konto/profil klienta powinno mieć możliwość dodania danych identyfikacyjnych co najmniej: i. Unikalnego ID (Może generować się automatycznie), ii. Adresu URL domeny klienta w formie tekstu lub hiperłącza, iii. Nazwy własnej klienta,

d. Po uruchomieniu Panelu powinna być dostępna lista klientów z możliwością sortowania po powyższych danych

e. Opcjonalnie: Wyszukiwarka klientów.

f. W obrębie zakładki/konta/profilu każdego klienta oczekiwane są funkcjonalności: i. Gromadzenie danych w formie liczbowej w czterech osobnych zbiorach uzupełnianych co tydzień. • Liczby ze zbiorów 1 2 i 3 generowałyby w formie graficznej wykresy słupkowe do chwili dojścia liczby wykresów do 16 • Po osiągnięciu liczby 16 kolumn powinna nastąpić zmiana i wykresy powinny generować się w przypadku zbioru 1 i 2 jako suma 4 kolumn 1-4-5-8 9-12 itd. Dane ze zbioru 3 powinny przestać się wyświetlać a zostać zastąpione danymi ze zbioru 4 ii. Umieszczenie grafiki – logo klienta – w formie przesłanego pliku graficznego, który wywołany by był później jako część szablonu raportu iii. Umieszczenie dodatkowych danych tekstowych do wyświetlenia na iv. Dla każdej danej zbioru danych musi istnieć możliwość wprowadzenia nagłówka, który będzie się wyświetlał jako podpis kolumny w osi poziomej wykresu (data) v. Dla każdego klienta musi istnieć przycisk Generuj PDF, generujący na predefiniowanym szablonie graficznym cykliczny raport dla klienta.

Oferty (13)

StudioWizjo.pl
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy
Dawid Kowalik
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy
Rafael
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy
lukasheek88
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy
BaldBold.pl
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy
INCRED Software & Tech House
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy
Netrizon
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy
SocWare
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy
Piotr Kazenas
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy
pm
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy
PhpCoder++
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy
CreativeSolve
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy
Eprog
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy