shootkowska

shootkowska

Zarejestrowany: 2019-09-08
Gdańsk, Polska
Zweryfikowany
UMIEJĘTNOŚCI: bazy danychblogcopywritingcrmdodawanie produktówfanpagemarketing szeptanyopis produktuopis usługiredakcja tekstusklep internetowysocial mediateksty pozycjonujące

Z wykształcenia psycholog biznesu, z zawodu handlowiec, z zamiłowania humanistka. Od dwunastu lat trenuję siatkówkę, a w wolnych chwilach pochłaniam książki (głównie kryminały). Miłość do słowa pisanego zrodzona w dzieciństwie pozostała ze mną do dzisiaj. Jako "freelancer" zaczynam stawiać pierwsze kroki. Będę ogromnie wdzięczna za zaufanie. Zachęcam do współpracy.

Cennik:

  • teksty zapleczowe - 9 zł/1000 zzs,
  • opisy produktowe - 18 zł/1000 zzs,
  • opisy kategorii - 19 zł/1000 zzs,
  • artykuły na bloga - 25 zł/1000 zzs,
  • artykuły eksperckie - 30 zł/1000 zzs,

Fragment tekstu "Perspektywa życiowa a rozwój zawodowy"

(...) Charakter doświadczeń zawodowych wiąże się nie tylko z zawodowym, ale także i poza zawodowym obszarem życia. Chodzi tu zarówno o rzeczy oczywiste- im ktoś starszy tym bogatsze są jego zawodowe doświadczenia, jak i o to, że mają one różną w zależności od etapu życiowego treść. u tych, których staż pracy jest krótki istotną rolę mogą odgrywać doświadczenia związane ze studiami, uprawianym hobby, czy epizodycznymi nawet praktykami wszelkiego rodzaju. U ludzi dojrzalszych znaczenia nabierają doświadczenia osobiste, rodzinne oraz przeżycia wynikające z rozmaitych tak zwanych prawidłowości rozwojowych np. kryzysy psychologiczne wieku dojrzałego. Specyfika kompetencji zawodowych właściwa dla danego etapu polega na tym, że w wieku młodszym większe znaczenie mają osobiste talenty i umiejętności, podczas gdy z upływem czasu znaczenia nabiera wszystko to, co jest efektem uczenia się, treningu, ćwiczenia i nabywania wprawy. Najczęściej wiedza osób młodych jest najbardziej nowoczesna, podczas gdy kompetencje osób starszych są zweryfikowane i mają najbardziej ogólny charakter. Źródła przewagi konkurencyjnej to odmienne na każdym etapie życia zawodowego atuty zawodowe pozytywnie wyróżniające dane osoby spośród ich konkurentów na rynku pracy. Najbardziej oczywistym przykładem takiego atutu może być na przykład dynamizm u ludzi młodszych oraz stabilność i rozwaga u osób starszych. Innym z takich atutów, dość silnie związanym z wiekiem, jest dyspozycyjność ludzi młodych, którzy nie mają jeszcze ustabilizowanego życia osobistego. Mogą spędzać w pracy więcej czasu i chętniej decydują się na wyjazdy i przeprowadzki związane z pracą. Sfery możliwego sukcesu na każdym z etapów mogą być różne, gdyż inne są mocne strony zawodowe na każdym z nich, a także innymi możliwościami rozwoju i osiągania sukcesu dysponuje się w zależności od stażu pracy, dojrzałości życiowej i posiadanych doświadczeń organizacyjnych. na każdym z etapów należy sobie stawiać odmienne cele, dostosowane do właściwych danemu etapowi kariery własnych możliwości i potencjału zawodowego. (...)

pobierz:

Fragment tekstu "O potencjale zawodowym"

O przebiegu kariery zawodowej decydują różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Nie można więc zapominać o niezwykle istotnej grupie czynników, określanych jako czynniki indywidualne. Chodzi tu o wszystkie uzdolnienia, umiejętności, cechy, czy predyspozycje właściwe danej osobie, które determinują jej sposób funkcjonowania, niezależnie od ewentualnego posiadania przez nią doświadczenia, wiedzy i umiejętności fachowych. Najprościej rzecz ujmując, chodzi o to, do jakich prac, zajęć, typów zadań czy warunków działania dana osoba jest w największym stopniu "dysponowana" ze względu na swe właściwości psychiczne. Spośród wielu istniejących koncepcji odnoszących się do indywidualnych czynników psychologicznych decydujących o potencjale zawodowym danej osoby bardzo ciekawa jest propozycja "Modelu dyspozycji zawodowych IPK", która charakteryzuje się prostotą, pragmatyzmem i jest także dobrze zweryfikowana empirycznie. Model IPK zakłada istnienie pięciu głównych wymiarów zachowań zawodowych. Są nimi: dynamizm, uporządkowanie, autonomia, nastawienie na kontakty i przywództwo. Przedstawiony model pozwala na opisanie potencjału zawodowego poprzez wskazanie, które z dyspozycji mają w przypadku danej osoby charakter dominujący i determinują charakter jej zawodowych talentów i zalet. Oczywiście najczęściej ma się do czynienia z wielowymiarowym obrazem potencjału zawodowego. Znaczy to tyle, że w przypadku konkretnych osób można mówić o różnym stopniu natężenia poszczególnych dyspozycji. Oczywiste jest, że wybranie takiego rodzaju zajęć zawodowych, który najściślej dopasowany jest do typu potencjału danej osoby jest strategią maksymalizacji prawdopodobieństwa sukcesu zawodowego. Chodzi przecież o to, żeby podejmować się robienia rzeczy, które ze względu na posiadane predyspozycje będzie się mogło robić lepiej niż inni. (...)

pobierz:

Fragment tekstu "Modele kariery zawodowej"

Słowo kariera nasuwa skojarzenia z osiągnięciem sukcesu, uznania, popularności, błyskawicznym awansem lub pełnieniem prestiżowych i lukratywnych funkcji zawodowych. Jeśli traktować ją tylko w taki sposób, oznaczałoby to, że wiele osób nie ma prawa mówić o karierze w odniesieniu do własnej osoby. Warto chyba rozszerzyć znaczenie tego słowa tak, aby można nim było objąć całe życie zawodowe. Jej składową będzie historia zatrudnienia, z uwzględnieniem poziomu zajmowanych stanowisk, treści pełnionych funkcji, zdobytymi kompetencjami oraz osiągnięciami i sukcesami związanymi z ich pełnieniem. Innymi słowy będzie to więc "droga jaką przechodzą kierownicy w trakcie rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczeń zawodowych". Dla zilustrowania jej przebiegu często używa się różnych liniowych wykresów. Najpowszechniejsza typologia karier zawodowych wyróżnia trzy główne typy kariery, które przedstawia poniższy rysunek.

  • Wykres podstawowych typów karier*

Wydaje się jednak, że pomysł ilustrowania kariery zawodowej przy pomocy wykresu zajmowanych stanowisk, choć prosty i przejrzysty, jest bardzo uproszczony i w żaden sposób nie wyczerpuje możliwych do zaobserwowania w praktyce modeli przebiegu życia zawodowego. Jest ono przecież w istocie o wiele bogatsze. Oceniając je tylko na podstawie awansów w pionie, można przeoczyć wiele niezwykle istotnych elementów. Aby zilustrować jeszcze inne spośród wielu możliwych do wyobrażenia modeli kariery, posłużyć się można konsekwentnie schematami graficznymi,nie ograniczając się jednak do linii stanowiących wykres, ale kreatywnie potraktować możliwości, jakie daje ilustrowanie zjawisk przy pomocy figur geometrycznych. (...)

pobierz:

Napisanie tekstu na stronie o wirusie zika

wrażenie: pozytywne | napisano:

Komentarz: Bardzo wysokiej jakości teksty seo, które lekko się czyta. Polecam

Zobacz wszystkie opinie...