Krok 1 / 3: Opisz umowę
Wystaw fakturę bez zakładania firmy za najem lokalu, reklamę we własnym serwisie internetowym lub hosting. Wynagrodzenie wypłacamy w kwocie brutto, podatki rozliczasz samodzielnie. W następnym kroku podaj prawidłowe dane Zleceniodawcy — nie będzie musiał rejestrować się w useme, by otrzymać fakturę.
usługi/reklama w sieci/hosting/najem Zmień kategorię
Tytuł oraz kategoria pracy pojawią się na oficjalnych dokumentach związanych z rozliczeniem pracy, w tym fakturze dla Zleceniodawcy. Maksymalnie 200 znaków. Powinien posiadać krótki opis rozliczanej pracy (np. wykonanie projektu ABC).
Podaj jak najwięcej szczegółów związanych z rozliczaną pracą, tak by w przypadku sporu ze Zleceniodawcą nie było wątpliwości co jest zakresem prac.
Wybierz, jeśli praca dzieli się na kilka etapów, np. płatne próbki i praca właściwa.
Podaj stawkę, by zobaczyć wyliczenia podatkowe i kwotę do wypłaty dla Ciebie. Zleceniodawca otrzyma fakturę na wpisaną kwotę netto + VAT (bez VAT dla firm zagranicznych).
Termin płatności przez Zleceniodawcę (od 7 do 30 dni).