copywriterbs

copywriterbs

Joined on: 2019-05-06
Cieszyn, Poland
Verified

Na granicy sztuki i filozofii: status i struktura dzieła sztuki w ujęciu Mieczysława Porębskiego

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Folia_Philosophica/Folia_Philosophica-r2003-t21/Folia_Philosophica-r2003-t21-s167-181/Folia_Philosophica-r2003-t21-s167-181.pdf download:

Pomiędzy niepoznawalnością a niewyrażalnością. Analiza granic poznania w filozofii teoretycznej Immanuela Kanta i w pier

http://www.sbc.org.pl/Content/72413/miedzy_kantyzmem_a_neokantyzmem.pdf download:

Studia wykonalności, wnioski aplikacyjne o dotacje unijne

download:

Strategie, programy rewitalizacji, raporty

download:

No reviews.