Krok 1 / 3: Opisz umowę

Masz już konto w useme? Zaloguj się.

To proste, formalności zajmują około 2 minut. Najpierw Klient otrzyma fakturę pro formę. Po jej opłaceniu - fakturę VAT za zlecenie. Na bazie umowy o dzieło rozliczymy za Ciebie podatki.

Tytuł oraz kategoria pracy pojawią się na oficjalnych dokumentach związanych z rozliczeniem pracy, w tym fakturze dla Zleceniodawcy. Maksymalnie 200 znaków. Powinien posiadać krótki opis rozliczanej pracy (np. wykonanie projektu ABC).
Podaj jak najwięcej szczegółów związanych z rozliczaną pracą, tak by w przypadku sporu ze Zleceniodawcą nie było wątpliwości co jest zakresem prac.
Wybierz, jeśli praca dzieli się na kilka etapów, np. płatne próbki i praca właściwa.
Podaj stawkę, by zobaczyć wyliczenia podatkowe i kwotę do wypłaty dla Ciebie. Zleceniodawca otrzyma fakturę na wpisaną kwotę netto + VAT (bez VAT dla firm zagranicznych).
Termin płatności przez Zleceniodawcę (od 7 do 30 dni).
Liczba dni potrzebnych by ukończyć zlecenie.